Certyfikaty i Zezwolenia

Nasze Biuro działa w oparciu o ustawę o Usługach Turystycznych z 29. sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr. 223, poz 2268) z późniejszymi zmianami. Posiadamy:

Każda grupa wyjeżdżająca na wycieczkę zostaje przez nasze biuro ubezpieczona w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AXA na kwotę/ os:

Masz pytania?